முகவரி

tttஉங்கள் கருத்துகளையும் ஆலோசனைகளையும் மற்றும் ஆக்கங்களையும் எமக்கு அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் முகவரி :telonews.com@gmail.com

:infotelonews@yahoo.com